PHP funkce stream_socket_client()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 5.0

Open Internet or Unix domain socket connection

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$remote_socket string Address to the socket to connect to.
$errno int null, Will be set to the system level error number if connection fails.
$errstr string null, Will be set to the system level error message if the connection fails.
$timeout float null, Number of seconds until the connect() system call should timeout. This parameter only applies when not making asynchronous connection attempts.

To set a timeout for reading/writing data over the socket, use the stream_set_timeout, as the timeout only applies while making connecting the socket.

$flags int null, Bitmask field which may be set to any combination of connection flags. Currently the select of connection flags is limited to STREAM_CLIENT_CONNECT (default), STREAM_CLIENT_ASYNC_CONNECT and STREAM_CLIENT_PERSISTENT.
$context resource null A valid context resource created with stream_context_create.

Návratové hodnoty

resource

|bool On success a stream resource is returned which may be used together with the other file functions (such as fgets, fgetss, fwrite, fclose, and feof), false on failure.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.stream…

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby