PHP Manual

PHP funkce stream_socket_client()

11. 09. 2019

Obsah článku

Dostupnost ve verzích: `PHP 5.0`

Open Internet or Unix domain socket connection

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$remote_socket string není Address to the socket to connect to.
$errno int null, Will be set to the system level error number if connection fails.
$errstr string null, Will be set to the system level error message if the connection fails.
$timeout float null, Number of seconds until the connect() system call should timeout. This parameter only applies when not making asynchronous connection attempts.

To set a timeout for reading/writing data over the socket, use the stream_set_timeout, as the timeout only applies while making connecting the socket.

$flags int null, Bitmask field which may be set to any combination of connection flags. Currently the select of connection flags is limited to STREAM_CLIENT_CONNECT (default), STREAM_CLIENT_ASYNC_CONNECT and STREAM_CLIENT_PERSISTENT.
$context resource null A valid context resource created with stream_context_create.

Návratové hodnoty

resource

|bool On success a stream resource is returned which may be used together with the other file functions (such as fgets, fgetss, fwrite, fclose, and feof), false on failure.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce stream-socket-client

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo online.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

V jiných jazycích

1.
Status:
All systems normal.
2024