PHP funkce popen()

   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Opens process file pointer

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$command string The command
$mode string The mode

Návratové hodnoty

resource

a file pointer identical to that returned by fopen, except that it is unidirectional (may only be used for reading or writing) and must be closed with pclose. This pointer may be used with fgets, fgetss, and fwrite.

If an error occurs, returns false.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.popen.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce