PHP funkce usort()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Sort an array by values using a user-defined comparison function

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$array array The input array.
$cmp_function callback The comparison function must return an integer less than, equal to, or greater than zero if the first argument is considered to be respectively less than, equal to, or greater than the second.

Návratové hodnoty

bool

true on success or false on failure.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.usort.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?