PHP funkce usort()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Sort an array by values using a user-defined comparison function

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$array array The input array.
$cmp_function callback The comparison function must return an integer less than, equal to, or greater than zero if the first argument is considered to be respectively less than, equal to, or greater than the second.

Návratové hodnoty

bool

true on success or false on failure.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.usort.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby