PHP funkce stream_get_transports()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 5.0

Retrieve list of registered socket transports

Parametry

Funkce nemá žádné vstupní parametry.

Návratové hodnoty

array

an indexed array of socket transports names.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce stream-get-transports

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce