PHP funkce str_replace()

   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Nahradí všechny výskyty vyhledávaného řetězce náhradním řetězcem.

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$search mixed Hledaná hodnota, jinak známá jako $needle. Pole může být použito k označení více $needle.
$replace mixed Nahrazující obsah za nalezenou hodnotu. Pole může být použito pro více náhrad.
$subject mixed
$count int null

Návratové hodnoty

mixed

Tato funkce vrátí řetězec nebo pole s nahrazenými hodnotami.

/--code php echo str_replace('https://', 'https://', 'https://google.com'); // https://google.com --

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.str-replace.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce