PHP funkce lchgrp()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek
Dostupnost ve verzích: `PHP 5.1.2`

Changes group ownership of symlink

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$filename string není Path to the symlink.
$group mixed není The group specified by name or number.

Návratové hodnoty

bool

vrátí true v případě úspěchu, jinak false v případě neúspěchu.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce lchgrp

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce