PHP funkce range()

   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Create an array containing a range of elements

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$low mixed Low value.
$high mixed High value.
$step number null If a step value is given, it will be used as the increment between elements in the sequence. step should be given as a positive number. If not specified, step will default to 1.

Návratové hodnoty

array

an array of elements from low to high, inclusive. If low > high, the sequence will be from high to low.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.range.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce