PHP funkce image_type_to_mime_type()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0

Get Mime-Type for image-type returned by getimagesize,

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$imagetype int One of the IMAGETYPE_XXX constants.

Návratové hodnoty

string

The returned values are as follows

Returned values Constants
imagetype Returned value
IMAGETYPE_GIF image/gif
IMAGETYPE_JPEG image/jpeg
IMAGETYPE_PNG image/png
IMAGETYPE_SWF application/x-shockwave-flash
IMAGETYPE_PSD image/psd
IMAGETYPE_BMP image/bmp
IMAGETYPE_TIFF_II (intel byte order) image/tiff
IMAGETYPE_TIFF_MM (motorola byte order) image/tiff
IMAGETYPE_JPC application/octet-stream
IMAGETYPE_JP2 image/jp2
IMAGETYPE_JPX application/octet-stream
IMAGETYPE_JB2 application/octet-stream
IMAGETYPE_SWC application/x-shockwave-flash
IMAGETYPE_IFF image/iff
IMAGETYPE_WBMP image/vnd.wap.wbmp
IMAGETYPE_XBM image/xbm
IMAGETYPE_ICO image/vnd.microsoft.icon

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.image-type-to-mime-type.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi na mail jan@barasek.com a domluvíme si schůzku.

Pomohl Vám tento článek?

TopList counter