PHP funkce fileperms()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Gets file permissions

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$filename string Path to the file.

Návratové hodnoty

int

|bool the permissions on the file, or false on failure.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.fileperms.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?