PHP funkce get_headers()

   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 5.0

Fetches all the headers sent by the server in response to a HTTP request

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$url string The target URL.
$format int null, If the optional format parameter is set to non-zero, get_headers parses the response and sets the array's keys.
$context resource

Návratové hodnoty

array

an indexed or associative array with the headers, or false on failure.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.get-headers.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce