Objektově orientované programování v PHP

Objektově orientované programování (zkráceně OOP) je programové paradigma, které přináší výrazné zjednodušení práce při vývoji.

Hlavní výhody OOP je rozdělení kódu na jednotlivé části (objekty a metody), které lze snadno přenášet mezi projekty (abstrakce a zapouzdření) a budovat tak znovupoužitelné aplikace. OOP poprvé také přináší nové techniky, jako je dědičnost a polymorfismus.

Celá tato část webu popisuje rozsáhlým způsobem výhody vývoje v OOP. Brzy zjistíte, že ačkoli má OOP také své problémy, tak jde ve skutečnosti o nejlepší metodiku, jak něco budovat, pokud vám záleží na znovupoužitelnosti kódu a dlouhodobé podpoře již napsaných aplikací.