Seriál o OOP v PHP

Tento seriál vás provede od úplných základů (co je to OOP) přes všechny hlavní vlastnosti a výhody OOP, až po pokročilé metody, jak s OOP zacházet. Všechny možnosti si ukážeme na reálných příkladech.

Články

Úvod do objektově orientovaného programování v PHP 01. 01. 2020
Vítejte v prvním článku online kurzu OOP v PHP. Kompletní seznam článků najdete na přehledové stránce. Autorské poznámky k obsahu: Cílem…
Základní filosofie objektově orientovaného programování 02. 01. 2020
Objektově orientované programování je paradigma, tedy pohled na to, jak programovat. Brzy sami uvidíte, že právě OOP přináší dost zásadní…
Autoloading tříd v PHP 09. 02. 2020
Určitě to znáte, při programování PHP scriptů si rozdělíme kód na mnoho souborů a abychom měli k dispozici všechny části, tak je načteme…
Návrhové vzory v PHP 13. 02. 2020
Návrhové vzory (design pattern) jsou způsoby, jak přemýšlet o programování. Přináší sbírku rad, hotových postupů, best-practices a pohledů…
Metody v OOP a předávání vstupů 16. 02. 2020
Metody reprezentují chování objektu, protože umožňují pracovat jak s jeho vnitřním stavem, tak ovlivňovat objekty navzájem. Reprezentace…
Princip zapouzdření v OOP 16. 02. 2020
Jeden z hlavních principů OOP je tzv. princip zapouzdření, který říká, že by se měly složité úlohy rozdělit na mnoho malých problémů, které…
Proč a jak používat frameworky a knihovny 16. 02. 2020
Jeden známý vtip říká, že programátoři začnou používat frameworky až ve chvíli, kdy si napíší svůj vlastní a zjistí, že to nikam nevede.…
Dědičnost a viditelnost v OOP 16. 02. 2020
Jedna ze základních vlastností Objektově orientovaného programování je dědičnost a zapouzdření. Díky těmto vlastnostem budete schopni…
Porovnávání objektů vs. identita 16. 02. 2020
Stránku připravuji!
Výjimky a jejich odchycení v PHP 16. 02. 2020
Výjimky jsou nástroj Objektově orientovaného programování, které přináší elegantní způsob, jak vyhazovat a zpracovávat (ošetřovat)…
Konfigurace služeb v OOP 16. 02. 2020
Stránku připravuji! použití konstant konstruktor parametry
Typy objektů v OOP 16. 02. 2020
Stránku připravuji! Třída, objekt, služba, entita, value-object
Rozhraní v OOP 16. 02. 2020
Stránku připravuji! využití při dědičnosti a abstraktní třída