PHP Manual
Objektově orientované programování v PHP

Seriál o OOP v PHP

Tento seriál vás provede od úplných základů (co je to OOP) přes všechny hlavní vlastnosti a výhody OOP, až po pokročilé metody, jak s OOP zacházet. Všechny možnosti si ukážeme na reálných příkladech.

Status:
All systems normal.
2024