Dokumentace

Články

PHP funkce fopen() 22. 08. 2019
Funkce fopen() představuje low-level přístup k souborům na disku. Programátor si musí zajistit všechno sám (otevření souboru, čtení dat,…
Acosh 22. 08. 2019
Podpora: PHP 4> = 4.1.0, PHP 5 acosh - hyperbolický cosinus Popis float acos ( float $arg ) Vrání arcus cosinus parametru arg v…
End() 22. 08. 2019
Podpora: PHP 4, PHP 5 Stručný popis: nastaví vnitřní ukazatel pole na jeho poslední prvek. Požadavky: Žádné Popis Funkce end() nastavuje…
PHP funkce php_real_logo_guid() 07. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Parametry Funkce nemá žádné vstupní parametry.
PHP funkce strtr() 07. 09. 2019
Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $str string $replace_pairs array Návratové hodnoty string A copy of…
PHP funkce php_egg_logo_guid() 07. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Parametry Funkce nemá žádné vstupní parametry.
PHP funkce ini_get() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Gets the value of a configuration option Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce money_format() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0 Formats a number as a currency string Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce filemtime() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Gets file modification time Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $filename string …
PHP funkce base64_encode() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Encodes data with MIME base64 Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $data string …
PHP funkce get_html_translation_table() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Returns the translation table used by htmlspecialchars and htmlentities Parametry Parametr Datový typ…
PHP funkce headers_sent() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Checks if or where headers have been sent Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce flush() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Flush the output buffer Parametry Funkce nemá žádné vstupní parametry. Návratové hodnoty void Další zdroje…
PHP funkce fileinode() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Gets file inode Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $filename string Path to the…
PHP funkce setcookie() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Send a cookie Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $name string The name of the…
PHP funkce set_magic_quotes_runtime() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Sets the current active configuration setting of magic_quotes_runtime Parametry Parametr Datový typ…
PHP funkce call_user_func() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Call a user function given by the first parameter Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce fileperms() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Gets file permissions Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $filename string Path…
PHP funkce cli_get_process_title() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.5.0 Returns the current process title Parametry Funkce nemá žádné vstupní parametry. Návratové hodnoty string…
PHP funkce chunk_split() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Split a string into smaller chunks Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $body…
PHP funkce ob_get_level() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.2.0 Return the nesting level of the output buffering mechanism Parametry Funkce nemá žádné vstupní parametry.…
PHP funkce stream_socket_recvfrom() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.0 Receives data from a socket, connected or not Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce is_writeable() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 &Alias; is_writable Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $filename string The…
PHP funkce ini_restore() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Restores the value of a configuration option Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce arsort() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Sort an array in reverse order and maintain index association Parametry Parametr Datový typ Výchozí…
PHP funkce ob_end_clean() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Clean (erase) the output buffer and turn off output buffering Parametry Funkce nemá žádné vstupní parametry.…
PHP funkce round() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Returns the rounded value of val to specified precision (number of digits after the decimal point).…
PHP funkce next() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Advance the internal array pointer of an array Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce uniqid() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Vygeneruje unikátní identifikátor. Používá se zejména pro generování ID v tabulkách, které jsou uloženy po…
PHP funkce expm1() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.1.0 Returns exp(number) - 1, computed in a way that is accurate even Parametry Parametr Datový typ Výchozí…
PHP funkce intval() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: `PHP 5.5.0 / function boolval($var) {} /** Get the integer value of a variable, PHP 4.0` (PHP 5.5.0) Get the boolean…
PHP funkce fileowner() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Gets file owner Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $filename string Path to the…
PHP funkce rad2deg() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Converts the radian number to the equivalent number in degrees Parametry Parametr Datový typ Výchozí…
PHP funkce get_include_path() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0 Gets the current include_path configuration option Parametry Funkce nemá žádné vstupní parametry.…
PHP funkce stream_filter_append() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0 Attach a filter to a stream Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $stream resource…
PHP funkce gethostbyaddr() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Get the Internet host name corresponding to a given IP address Parametry Parametr Datový typ Výchozí…
PHP funkce ob_clean() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.2.0 Clean (erase) the output buffer Parametry Funkce nemá žádné vstupní parametry. Návratové hodnoty void…
PHP funkce get_meta_tags() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Extracts all meta tag content attributes from a file and returns an array Parametry Parametr Datový typ…
PHP funkce get_magic_quotes_runtime() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Gets the current active configuration setting of magic_quotes_runtime Parametry Funkce nemá žádné vstupní…
PHP funkce highlight_file() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Syntax highlighting of a file Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $filename string…
PHP funkce closelog() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Close connection to system logger Parametry Funkce nemá žádné vstupní parametry. Návratové hodnoty bool true…
PHP funkce parse_ini_file() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Parse a configuration file Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $filename string …
PHP funkce flock() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Portable advisory file locking Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $handle…
PHP funkce min() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Find lowest value Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $value1 `array mixed` …
PHP funkce get_magic_quotes_gpc() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Gets the current configuration setting of magic quotes gpc Parametry Funkce nemá žádné vstupní parametry.…
PHP funkce natcasesort() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Sort an array using a case insensitive "natural order" algorithm Parametry Parametr Datový typ…
PHP funkce stream_select() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0 Runs the equivalent of the select() system call on the given arrays of streams with a timeout specified by…
PHP funkce str_split() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.0 Convert a string to an array Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $string string …
PHP funkce floatval() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.2.0 Get float value of a variable Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $var mixed …
PHP funkce ob_get_flush() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0 Flush the output buffer, return it as a string and turn off output buffering Parametry Funkce nemá žádné…
PHP funkce ob_get_status() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.2.0 Get status of output buffers Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $full_status…
PHP funkce strnatcmp() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 String comparisons using a "natural order" algorithm Parametry Parametr Datový typ Výchozí…
PHP funkce sinh() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.1.0 Hyperbolic sine Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $arg float The argument to…
PHP funkce convert_cyr_string() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Convert from one Cyrillic character set to another Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka…
PHP funkce is_nan() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.2.0 Finds whether a value is not a number Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $val…
PHP funkce stream_register_wrapper() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0 &Alias; stream_wrapper_register Register a URL wrapper implemented as a PHP class Parametry …
PHP funkce rewind() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Rewind the position of a file pointer Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $handle…
PHP funkce quoted_printable_encode() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.3.0 Convert a 8 bit string to a quoted-printable string Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota…
PHP funkce diskfreespace() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 &Alias; disk_free_space Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $path ??? …
PHP funkce time_nanosleep() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.0 Delay for a number of seconds and nanoseconds Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce wordwrap() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0.2 Wraps a string to a given number of characters Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce socket_set_blocking() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 &Alias; stream_set_blocking Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $socket…
PHP funkce pathinfo() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0.3 Returns information about a file path Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $path…
PHP funkce sin() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Matematická funkce sinus. Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $arg float Hodnota…
PHP funkce touch() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Sets access and modification time of file Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce stream_supports_lock() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.3.0 Tells whether the stream supports locking. Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce strcoll() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0.5 Locale based string comparison Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $str1 string …
PHP funkce is_writable() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Tells whether the filename is writable Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce hebrev() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Convert logical Hebrew text to visual text Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce umask() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Changes the current umask Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $mask int null The…
PHP funkce html_entity_decode() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0 Convert all HTML entities to their applicable characters Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota…
PHP funkce bin2hex() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Convert binary data into hexadecimal representation Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota…
PHP funkce sleep() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Uspání scriptu. Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $seconds int Jak dlouho spát…
PHP funkce php_ini_loaded_file() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.2.4 Retrieve a path to the loaded php.ini file Parametry Funkce nemá žádné vstupní parametry. Návratové…
PHP funkce closedir() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Close directory handle Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $dir_handle resource…
PHP funkce stream_socket_client() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.0 Open Internet or Unix domain socket connection Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce realpath() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Returns canonicalized absolute pathname Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $path…
PHP funkce time_sleep_until() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.1.0 Make the script sleep until the specified time Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce print_r() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Prints human-readable information about a variable Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka…
PHP funkce convert_uuencode() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.0 Uuencode a string Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $data string The data to be…
PHP funkce strip_tags() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Strip HTML and PHP tags from a string Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $str…
PHP funkce md5() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Calculate the md5 hash of a string Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $str string…
PHP funkce str_word_count() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0 Return information about words used in a string Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce stream_is_local() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.2.4 Checks if a stream is a local stream Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $stream…
PHP funkce header_remove() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.3.0 Remove previously set headers Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $name string…
PHP funkce stream_get_contents() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.0 Reads remainder of a stream into a string Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce stat() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Gives information about a file Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $filename…
PHP funkce krsort() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Sort an array by key in reverse order Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $array…
PHP funkce error_get_last() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.2.0 Get the last occurred error Parametry Funkce nemá žádné vstupní parametry. Návratové hodnoty array an…
PHP funkce stripos() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.0 Find position of first occurrence of a case-insensitive string Parametry Parametr Datový typ Výchozí…
PHP funkce atanh() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.1.0 Inverse hyperbolic tangent Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $arg float The…
PHP funkce log1p() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.1.0 Returns log(1 + number), computed in a way that is accurate even when Parametry Parametr Datový typ…
PHP funkce var_dump() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Vypíše informace o proměnné přímo na výstup (do stránky). Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota…
PHP funkce get_cfg_var() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Gets the value of a PHP configuration option Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce zend_logo_guid() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Parametry Funkce nemá žádné vstupní parametry. Návratové hodnoty string PHPE9568F35-D428-11d2-A769…
PHP funkce fnmatch() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0 Match filename against a pattern Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $pattern…
PHP funkce fread() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Binary-safe file read Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $handle resource …
PHP funkce stripcslashes() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Un-quote string quoted with addcslashes Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $str…
PHP funkce dirname() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Returns directory name component of path Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $path…
PHP funkce stream_context_set_default() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.3.0 Set the default streams context Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $options…
PHP funkce stream_filter_prepend() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0 Attach a filter to a stream Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $stream resource…
PHP funkce stream_socket_pair() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.1.0 Creates a pair of connected, indistinguishable socket streams Parametry Parametr Datový typ Výchozí…
PHP funkce quotemeta() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Quote meta characters Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $str string The input…
PHP funkce chdir() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Change directory Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $directory string The new…
PHP funkce forward_static_call() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.3.0 Call a static method Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $function callback The…
PHP funkce stream_context_set_option() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0 Sets an option for a stream/wrapper/context Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce php_logo_guid() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Parametry Funkce nemá žádné vstupní parametry. Návratové hodnoty string PHPE9568F34-D428-11d2-A769…
PHP funkce ksort() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Sort an array by key Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $array array The input…
PHP funkce fgetc() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Gets character from file pointer Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $handle…
PHP funkce iptcparse() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Parse a binary IPTC block into single tags. Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce inet_pton() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.1.0 Converts a human readable IP address to its packed in_addr representation Parametry Parametr Datový typ…
PHP funkce show_source() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 &Alias; highlight_file Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $file_name ??? …
PHP funkce error_log() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Send an error message somewhere Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $message…
PHP funkce str_shuffle() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0 Randomly shuffles a string Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $str string The…
PHP funkce metaphone() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Calculate the metaphone key of a string Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $str…
PHP funkce restore_include_path() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0 Restores the value of the include_path configuration option Parametry Funkce nemá žádné vstupní parametry.…
PHP funkce intdiv() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 7.0 Integer division Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $dividend ??? $divisor ??…
PHP funkce ob_flush() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.2.0 Flush (send) the output buffer Parametry Funkce nemá žádné vstupní parametry. Návratové hodnoty void Další…
PHP funkce addslashes() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Quote string with slashes Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $str string The…
PHP funkce getopt() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0 Gets options from the command line argument list Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka…
PHP funkce glob() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0 Find pathnames matching a pattern Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $pattern…
PHP funkce ucwords() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Uppercase the first character of each word in a string Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota…
PHP funkce ini_set() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Sets the value of a configuration option Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce connection_aborted() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Check whether client disconnected Parametry Funkce nemá žádné vstupní parametry. Návratové hodnoty int 1 if…
PHP funkce php_strip_whitespace() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.0 Return source with stripped comments and whitespace Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota…
PHP funkce header_register_callback() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Registers a function that will be called when PHP starts sending output. The callback is executed just after…
PHP funkce asinh() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.1.0 Inverse hyperbolic sine Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $arg float The…
PHP funkce is_readable() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Tells whether a file exists and is readable Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce gethostname() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.3.0 Gets the host name Parametry Funkce nemá žádné vstupní parametry. Návratové hodnoty string a string with…
PHP funkce htmlspecialchars_decode() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.1.0 Convert special HTML entities back to characters Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka…
PHP funkce call_user_method() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Call a user method on an specific object Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce lstat() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Gives information about a file or symbolic link Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce is_executable() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Tells whether the filename is executable Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce ob_start() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Turn on output buffering Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $output_callback…
PHP funkce ob_get_length() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0.2 Return the length of the output buffer Parametry Funkce nemá žádné vstupní parametry. Návratové hodnoty…
PHP funkce feof() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Tests for end-of-file on a file pointer Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce unserialize() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0, PHP 7.0 Creates a PHP value from a stored representation Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota…
PHP funkce stream_socket_server() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.0 Create an Internet or Unix domain server socket Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce phpinfo() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Outputs lots of PHP information Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $what int null…
PHP funkce phpcredits() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Prints out the credits for PHP Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $flag int null…
PHP funkce stream_socket_enable_crypto() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.1.0 Turns encryption on/off on an already connected socket Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota…
PHP funkce clearstatcache() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Clears file status cache Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $clear_realpath_cache…
PHP funkce set_file_buffer() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 &Alias; stream_set_write_buffer Sets the buffering for write operations on the given stream to buffer…
PHP funkce ob_get_clean() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0 Get current buffer contents and delete current output buffer Parametry Funkce nemá žádné vstupní parametry…
PHP funkce move_uploaded_file() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0.3 Moves an uploaded file to a new location Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce dir() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 a novější Vrátí instanci Directory class Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce natsort() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Sort an array using a "natural order" algorithm Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota…
PHP funkce stream_context_set_params() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0 Set parameters for a stream/wrapper/context Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce stristr() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Case-insensitive strstr Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $haystack string The…
PHP funkce get_current_user() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Gets the name of the owner of the current PHP script Parametry Funkce nemá žádné vstupní parametry.…
PHP funkce compact() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Create array containing variables and their values Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka…
PHP funkce crypt() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 One-way string encryption (hashing) Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $str…
PHP funkce chgrp() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Changes file group Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $filename string Path to…
PHP funkce fgetss() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Gets line from file pointer and strip HTML tags Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce debug_zval_dump() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.2.0 Dumps a string representation of an internal zend value to output Parametry Parametr Datový typ Výchozí…
PHP funkce strcspn() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Find length of initial segment not matching mask Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce ezmlm_hash() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0.2 Calculate the hash value needed by EZMLM Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce str_repeat() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Opakuje string. Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $input string String, který…
PHP funkce in_array() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Ověří, jestli je prvek součástí pole. Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $needle…
PHP funkce log() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Natural logarithm Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $arg float The value to…
PHP funkce forward_static_call_array() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.3.0 Call a static method and pass the arguments as array Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota…
PHP funkce is_uploaded_file() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0.3 Tells whether the file was uploaded via HTTP POST Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota…
PHP funkce localeconv() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0.5 Get numeric formatting information Parametry Funkce nemá žádné vstupní parametry. Návratové hodnoty array…
PHP funkce filesize() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Gets file size Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $filename string Path to the…
PHP funkce unregister_tick_function() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0.3 De-register a function for execution on each tick Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota…
PHP funkce ob_implicit_flush() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Turn implicit flush on/off Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $flag int null true…
PHP funkce lchown() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.1.2 Changes user ownership of symlink Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $filename…
PHP funkce filectime() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Gets inode change time of file Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $filename…
PHP funkce fmod() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.2.0 Returns the floating point remainder (modulo) of the division Parametry Parametr Datový typ Výchozí…
PHP funkce ceil() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Round fractions up Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $value float The value to…
PHP funkce addcslashes() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Quote string with slashes in a C style Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $str…
PHP funkce php_sapi_name() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0.1 Returns the type of interface between web server and PHP Parametry Funkce nemá žádné vstupní parametry.…
PHP funkce join() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 &Alias; implode Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $glue string "",…
PHP funkce tanh() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.1.0 Hyperbolic tangent Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $arg float The argument…
PHP funkce quoted_printable_decode() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Convert a quoted-printable string to an 8 bit string Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota…
PHP funkce imageaffinematrixget() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: `PHP 5.5.0 / function imageaffinematrixconcat(array $m1, array $m2) {} /** Return an image containing the affine…
PHP funkce trim() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Smaže bílé znaky (nebo jiné znaky) od začátku a konce řetězce. Alternativně lze použít ltrim() (smaže zleva)…
PHP funkce is_link() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Tells whether the filename is a symbolic link Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce stream_get_line() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.0 Gets line from stream resource up to a given delimiter Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota…
PHP funkce crc32() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0.1 Calculates the crc32 polynomial of a string Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce substr_count() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Count the number of substring occurrences Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce stream_socket_get_name() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.0 Retrieve the name of the local or remote sockets Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce sqrt() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Square root Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $arg float The argument to…
PHP funkce stream_context_get_options() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0 Retrieve options for a stream/wrapper/context Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce pi() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Get value of pi Parametry Funkce nemá žádné vstupní parametry. Návratové hodnoty float The value of pi as…
PHP funkce ob_list_handlers() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0 List all output handlers in use Parametry Funkce nemá žádné vstupní parametry. Návratové hodnoty array…
PHP funkce stream_context_get_params() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.3.0 Retrieves parameters from a context Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $stream…
PHP funkce chown() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Changes file owner Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $filename string Path to…
PHP funkce iptcembed() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Embeds binary IPTC data into a JPEG image Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce reset() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Set the internal pointer of an array to its first element Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota…
PHP funkce socket_import_stream() 11. 09. 2019
PHP > 5.4.0 Import a stream. Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $stream resource Návratové hodnoty void …
PHP funkce pclose() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Closes process file pointer Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $handle resource …
PHP funkce decbin() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Decimal to binary Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $number int Decimal value…
PHP funkce getmxrr() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Get MX records corresponding to a given Internet host name Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota…
PHP funkce call_user_method_array() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0.5 Call a user method given with an array of parameters Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota…
PHP funkce long2ip() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Converts an (IPv4) Internet network address into a string in Internet standard dotted format Parametry …
PHP funkce max() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Vrátí největší prvek pole. Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $value1 `array…
PHP funkce tan() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Tangent Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $arg float The argument to process in…
PHP funkce sort() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Sort an array Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $array array The input array. …
PHP funkce fileatime() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Gets last access time of file Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $filename string…
PHP funkce ucfirst() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 První znak v řetězci zvětší. Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $str string …
PHP funkce stream_get_wrappers() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.0 Retrieve list of registered streams Parametry Funkce nemá žádné vstupní parametry. Návratové hodnoty array…
PHP funkce number_format() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Format a number with grouped thousands Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $number…
PHP funkce image_type_to_extension() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.0 Get file extension for image type Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $imagetype…
PHP funkce dns_get_mx() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.0 &Alias; getmxrr Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $hostname ??? $mxhosts…
PHP funkce substr_compare() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.0 Binary safe comparison of 2 strings from an offset, up to length characters Parametry Parametr Datový typ…
PHP funkce serialize() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Generates a storable representation of a value Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce stream_wrapper_unregister() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.1.0 Unregister a URL wrapper Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $protocol string …
PHP funkce stream_context_create() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0 Create a streams context Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $options array null…
PHP funkce is_dir() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Tells whether the filename is a directory Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce uksort() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Sort an array by keys using a user-defined comparison function Parametry Parametr Datový typ Výchozí…
PHP funkce imagecrop() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.5.0 Crop an image using the given coordinates and size, x, y, width and height Parametry Parametr Datový…
PHP funkce pow() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Exponential expression Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $base number The base…
PHP funkce sys_getloadavg() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.1.3 Gets system load average Parametry Funkce nemá žádné vstupní parametry. Návratové hodnoty array an array…
PHP funkce lchgrp() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.1.2 Changes group ownership of symlink Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $filename…
PHP funkce deg2rad() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Converts the number in degrees to the radian equivalent Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota…
PHP funkce hypot() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.1.0 Calculate the length of the hypotenuse of a right-angle triangle Parametry Parametr Datový typ Výchozí…
PHP funkce lcfirst() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.3.0 Make a string's first character lowercase Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce decoct() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Decimal to octal Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $number int Decimal value to…
PHP funkce get_headers() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.0 Fetches all the headers sent by the server in response to a HTTP request Parametry Parametr Datový typ…
PHP funkce headers_list() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.0 Returns a list of response headers sent (or ready to send) Parametry Funkce nemá žádné vstupní parametry.…
PHP funkce sha1() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0 Calculate the sha1 hash of a string Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $str…
PHP funkce getimagesizefromstring() 11. 09. 2019
PHP > 5.4.0 Get the size of an image from a string. Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $imagedata string …
PHP funkce ob_end_flush() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Flush (send) the output buffer and turn off output buffering Parametry Funkce nemá žádné vstupní parametry.…
PHP funkce filetype() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Gets file type Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $filename string Path to the…
PHP funkce set_include_path() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0 Sets the include_path configuration option Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce similar_text() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Calculate the similarity between two strings Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce prev() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Rewind the internal array pointer Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $array array…
PHP funkce register_shutdown_function() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Register a function for execution on shutdown Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce pfsockopen() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Open persistent Internet or Unix domain socket connection Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota…
PHP funkce inet_ntop() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.1.0 Converts a packed internet address to a human readable representation Parametry Parametr Datový typ…
PHP funkce gethostbynamel() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Get a list of IPv4 addresses corresponding to a given Internet host Parametry Parametr Datový typ Výchozí…
PHP funkce stream_socket_shutdown() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.2.1 Shutdown a full-duplex connection Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $stream…
PHP funkce register_tick_function() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0.3 Register a function for execution on each tick Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce gettimeofday() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Get current time Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $return_float bool null When…
PHP funkce readdir() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Read entry from directory handle Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $dir_handle…
PHP funkce count_chars() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Return information about characters used in a string Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota…
PHP funkce strstr() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Find first occurrence of a string Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $haystack…
PHP funkce rsort() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Sort an array in reverse order Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $array array …
PHP funkce rewinddir() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Rewind directory handle Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $dir_handle resource…
PHP funkce filegroup() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Gets file group Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $filename string Path to the…
PHP funkce ignore_user_abort() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Set whether a client disconnect should abort script execution Parametry Parametr Datový typ Výchozí…
PHP funkce range() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Create an array containing a range of elements Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce socket_get_status() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0 &Alias; stream_get_meta_data Retrieves header/meta data from streams/file pointers Parametry …
PHP funkce import_request_variables() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.1.0 Import GET/POST/Cookie variables into the global scope Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota…
PHP funkce stream_set_read_buffer() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0 Sets file buffering on the given stream Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce get_resources() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 7.0 Returns active resources Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $type string If…
PHP funkce end() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Nastaví interní pointer na poslední prvek pole, který rovnou i vrátí. Parametry Parametr Datový typ…
PHP funkce strnatcasecmp() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Case insensitive string comparisons using a "natural order" algorithm Parametry Parametr Datový…
PHP funkce call_user_func_array() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0.4 Call a user function given with an array of parameters Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota…
PHP funkce htmlentities() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Convert all applicable characters to HTML entities Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka…
PHP funkce strspn() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Finds the length of the first segment of a string consisting Parametry Parametr Datový typ Výchozí…
PHP funkce fgets() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Gets line from file pointer Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $handle resource …
PHP funkce dl() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $library string This parameter is only the…
PHP funkce floor() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Round fractions down Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $value float The numeric…
PHP funkce strripos() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.0 Find position of last occurrence of a case-insensitive string in a string Parametry Parametr Datový typ…
PHP funkce mail() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Send mail Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $to string Receiver, or receivers…
PHP funkce set_socket_blocking() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 &Alias; stream_set_blocking Sets blocking or non-blocking mode on a stream. This function works for any…
PHP funkce strpbrk() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.0 Search a string for any of a set of characters Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce pack() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Pack data into binary string Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $format string …
PHP funkce stream_socket_accept() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.0 Accept a connection on a socket created by stream_socket_server Parametry Parametr Datový typ Výchozí…
PHP funkce checkdnsrr() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Check DNS records corresponding to a given Internet host name or IP address Parametry Parametr Datový typ…
PHP funkce fclose() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Closes an open file pointer Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $handle resource …
PHP funkce openlog() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4, PHP 5, PHP 7 Otevře spojení do systémového loggeru. Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka…
PHP funkce imagecropauto() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.5.0 Crop an image automatically using one of the available modes Parametry Parametr Datový typ Výchozí…
PHP funkce uasort() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Sort an array with a user-defined comparison function and maintain index association Parametry Parametr…
PHP funkce stripslashes() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Un-quotes a quoted string Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $str string The…
PHP funkce base64_decode() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Decodes data encoded with MIME base64 Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $data…
PHP funkce rtrim() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Strip whitespace (or other characters) from the end of a string. Without the second parameter, rtrim() will…
PHP funkce extract() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Import variables into the current symbol table from an array Parametry Parametr Datový typ Výchozí…
PHP funkce get_browser() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Tells what the user's browser is capable of Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce key() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Fetch a key from an array Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $array array The…
PHP funkce image_type_to_mime_type() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0 Get Mime-Type for image-type returned by getimagesize, Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota…
PHP funkce opendir() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Open directory handle Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $path string The…
PHP funkce setrawcookie() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.0 Send a cookie without urlencoding the cookie value Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka…
PHP funkce atan() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Arc tangent Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $arg float The argument to…
PHP funkce asort() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Sort an array and maintain index association Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce stream_get_transports() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.0 Retrieve list of registered socket transports Parametry Funkce nemá žádné vstupní parametry. Návratové…
PHP funkce usort() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Sort an array by values using a user-defined comparison function Parametry Parametr Datový typ Výchozí…
PHP funkce syslog() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Generate a system log message Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $priority int …
PHP funkce log10() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Base-10 logarithm Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $arg float The argument to…
PHP funkce strrchr() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Find the last occurrence of a character in a string Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota…
PHP funkce octdec() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Octal to decimal Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $octal_string string The…
PHP funkce connection_status() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Returns connection status bitfield Parametry Funkce nemá žádné vstupní parametry. Návratové hodnoty int the…
PHP funkce unpack() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Unpack data from binary string Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $format string …
PHP funkce stream_context_get_default() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.1.0 Retreive the default streams context Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce hexdec() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Hexadecimal to decimal Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $hex_string string The…
PHP funkce popen() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Opens process file pointer Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $command string …
PHP funkce stream_set_blocking() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0 Set blocking/non-blocking mode on a stream Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce readfile() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Outputs a file Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $filename string The filename…
PHP funkce str_ireplace() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.0 Case-insensitive version of str_replace. Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce cli_set_process_title() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.5.0 Sets the process title Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $title string The…
PHP funkce stream_copy_to_stream() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.0 Copies data from one stream to another Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $source…
PHP funkce dechex() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Decimal to hexadecimal Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $number int Decimal…
PHP funkce md5_file() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.2.0 Calculates the md5 hash of a given file Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce cosh() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.1.0 Hyperbolic cosine Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $arg float The argument…
PHP funkce constant() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0.4 Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $name string The constant name. …
PHP funkce putenv() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Sets the value of an environment variable Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce setlocale() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Set locale information Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $category int …
PHP funkce parse_ini_string() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.3.0 Parse a configuration string Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $ini string …
PHP funkce php_uname() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0.2 Returns information about the operating system PHP is running on Parametry Parametr Datový typ Výchozí…
PHP funkce strtoupper() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Make a string uppercase Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $string string The…
PHP funkce getenv() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0, PHP 7.1 Gets the value of an environment variable Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka…
PHP funkce exp() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Calculates the exponent of e Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $arg float The…
PHP funkce file_exists() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Checks whether a file or directory exists Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce getlastmod() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Gets time of last page modification Parametry Funkce nemá žádné vstupní parametry. Návratové hodnoty int the…
PHP funkce is_file() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Tells whether the filename is a regular file Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce sha1_file() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0 Calculate the sha1 hash of a file Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $filename…
PHP funkce getrusage() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Gets the current resource usages Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $who int null…
PHP funkce strrpos() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Find the position of the last occurrence of a substring in a string Parametry Parametr Datový typ Výchozí…
PHP funkce set_time_limit() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Limits the maximum execution time Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $seconds int…
PHP funkce phpversion() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Gets the current PHP version Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $extension string…
PHP funkce imagesetinterpolation() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.5.0 Set the interpolation method Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $image resource…
PHP funkce stream_wrapper_restore() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.1.0 Restores a previously unregistered built-in wrapper Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota…
PHP funkce lcg_value() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Combined linear congruential generator Parametry Funkce nemá žádné vstupní parametry. Návratové hodnoty…
PHP funkce basename() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Returns filename component of path Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $path…
PHP funkce doubleval() 11. 09. 2019
(PHP 4.2.0, PHP 5) doubleval � Alias of floatval() Get float value of a variable &Alias; floatval Parametry Parametr Datový typ…
PHP funkce is_null() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0.4 Finds whether a variable is &null; Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $var…
PHP funkce stream_set_chunk_size() 11. 09. 2019
PHP > 5.4.0 Set the stream chunk size. Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $fp resource $chunk_size int …
PHP funkce php_ini_scanned_files() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0 Return a list of .ini files parsed from the additional ini dir Parametry Funkce nemá žádné vstupní…
PHP funkce dns_check_record() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.0 &Alias; checkdnsrr Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $host ??? $type ???…
PHP funkce strtolower() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Make a string lowercase Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $str string The input…
PHP funkce strtok() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Tokenize string Note that only the first call to strtok uses the string argument. Every subsequent call to…
PHP funkce stream_socket_sendto() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.0 Sends a message to a socket, whether it is connected or not Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota…
PHP funkce define_syslog_variables() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Initializes all syslog related variables Parametry Funkce nemá žádné vstupní parametry. Návratové hodnoty…
PHP funkce ini_get_all() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.2.0 Gets all configuration options Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $extension…
PHP funkce stream_filter_remove() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.1.0 Remove a filter from a stream Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $stream_filter…
PHP funkce current() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Return the current element in an array Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $array…
PHP funkce is_infinite() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.2.0 Finds whether a value is infinite Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $val float…
PHP funkce count() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Counts all elements in an array, or something in an object. For objects, if you have SPL installed, you can…
PHP funkce disk_free_space() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.1.0 Returns available space in directory Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce ob_get_contents() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Return the contents of the output buffer Parametry Funkce nemá žádné vstupní parametry. Návratové hodnoty…
PHP funkce shuffle() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Shuffle an array Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $array array The array. …
PHP funkce hebrevc() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Convert logical Hebrew text to visual text with newline conversion Parametry Parametr Datový typ Výchozí…
PHP funkce acosh() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.1.0 Inverse hyperbolic cosine Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $arg float The…
PHP funkce base_convert() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Convert a number between arbitrary bases Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce disk_total_space() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.1.0 Returns the total size of a directory Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce asin() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Arc sine Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $arg float The argument to process …
PHP funkce ip2long() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Converts a string containing an (IPv4) Internet Protocol dotted address into a proper address Parametry …
PHP funkce stream_resolve_include_path() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.3.2 Resolve filename against the include path according to the same rules as fopen()/include(). Parametry …
PHP funkce convert_uudecode() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.0 Decode a uuencoded string Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $data string The…
PHP funkce magic_quotes_runtime() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 &Alias; set_magic_quotes_runtime Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $new…
PHP funkce strval() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Get string value of a variable Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $var mixed The…
PHP funkce stream_wrapper_register() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.2 Register a URL wrapper implemented as a PHP class Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota…
PHP funkce imageflip() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.5.0 Flips an image using a given mode Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $image…
PHP funkce stream_set_timeout() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0 Set timeout period on a stream Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $stream…
PHP funkce header() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Odešle HTTP hlavičku a surové (raw) podobě. Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce usleep() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Delay execution in microseconds Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $micro_seconds…
PHP funkce strrev() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Reverse a string Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $string string The string to…
PHP funkce bindec() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Binary to decimal Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $binary_string string The…
PHP funkce atan2() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Arc tangent of two variables Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $y float …
PHP funkce socket_set_timeout() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 &Alias; stream_set_timeout Set timeout period on a stream Parametry Parametr Datový typ Výchozí…
PHP funkce chroot() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0.5 Change the root directory Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $directory string …
PHP funkce is_resource() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Finds whether a variable is a resource Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $var…
PHP funkce ltrim() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Strip whitespace (or other characters) from the beginning of a string Parametry Parametr Datový typ…
PHP funkce gethostbyname() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Get the IPv4 address corresponding to a given Internet host name Parametry Parametr Datový typ Výchozí…
PHP funkce strptime() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.1.0 Parse a time/date generated with strftime Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce cos() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Cosine Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $arg float An angle in radians …
PHP funkce rmdir() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Removes directory Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $dirname string Path to the…
PHP funkce chmod() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Nastaví přístupová práva k souboru (čtení, zápis, smazání). Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota…
PHP funkce stream_get_meta_data() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0 Retrieves header/meta data from streams/file pointers Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota…
PHP funkce imagepalettetotruecolor() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.5.0 Converts a palette based image to true color Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce ini_alter() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 &Alias; ini_set Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $varname ??? $newvalue…
PHP funkce scandir() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.0 List files and directories inside the specified path Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota…
PHP funkce substr_replace() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Replace text within a portion of a string Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce is_callable() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0.6 Verify that the contents of a variable can be called as a function Parametry Parametr Datový typ…
PHP funkce is_finite() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.2.0 Finds whether a value is a legal finite number Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce getcwd() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Gets the current working directory Parametry Funkce nemá žádné vstupní parametry. Návratové hodnoty string…
PHP funkce substr() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Return part of a string Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $string string The…
PHP funkce abs() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0, PHP 5, PHP 7 Absolutní hodnota čísla Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $number…
PHP funkce fsockopen() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Open Internet or Unix domain socket connection Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce settype() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Set the type of a variable Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $var mixed The…
PHP funkce implode() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Join array elements with a string Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $glue string…
PHP funkce fgetcsv() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Gets line from file pointer and parse for CSV fields Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota…
PHP funkce fputcsv() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 5.1.0 Format line as CSV and write to file pointer Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce str_replace() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Nahradí všechny výskyty vyhledávaného řetězce náhradním řetězcem. Parametry Parametr Datový typ Výchozí…
PHP funkce gettype() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Vrátí typ proměnné. Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $var mixed Proměnná,…
PHP funkce microtime() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Return current Unix timestamp with microseconds Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce stream_set_write_buffer() 11. 09. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0 Sets file buffering on the given stream Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka …
PHP funkce mail() 16. 09. 2019
Funkce mail() odešle e-mailovou zprávu prostřednictvím výchozí konfigurace serveru. Pro korektní fungování je potřeba funkci na serveru…
PHP funkce var_export() 07. 10. 2019
Dostupné od verze: PHP 4.2.0 Funkce vrátí string, který reprezentuje vloženou proměnnou jako kdyby byla napsána v PHP scriptu. Výstup lze…
PHP funkce getimagesize - velikost obrázku 26. 11. 2019
Funkce vrátí fyzické rozměry obrázku. Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $filename string This parameter…
PHP funkce htmlspecialchars - escapování znaků 26. 11. 2019
Dostupnost ve verzích: PHP 4, 5, 7. Převede speciální znaky, které mají v HTML význam na HTML entity, které lze běžným způsobem vykreslit.…
PHP funkce imagescale() 16. 02. 2020
Dostupnost ve verzích: PHP 5.5.0 Změní měřítko (rozměry) obrázku podle dané šířky a výšky. Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota…
PHP funkce acos() 16. 02. 2020
Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 Arkus kosínus (arcus cosinus). Funkce vrátí arcus cosinus parametru $arg v radiánech. acos() je inverzní…
PHP funkce nl2br() 16. 02. 2020
Funkce převede zalomení řádků (\n) ve stringu na HTML tag <br>. Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $string…
PHP funkce cosh() 10. 04. 2021
Dostupnost ve verzích: PHP 4.1.0 Hyperbolic cosine Parametry Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka $arg float The argument…