PHP funkce abs()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0, PHP 5, PHP 7

Absolutní hodnota čísla

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$number mixed není Numerická hodnota pro převod
$cislo = -15.4;
$abs = abs($cislo); // 15.4

Vrátí absolutní hodnotu čísla.

Návratové hodnoty

číslo (int, float, ...)

  • Vrátí absolutní hodnotu čísla (tedy bez znaménka).
  • Pokud je vstup float, vrátí také float.
  • Pokud je vstup integer, vrátí integer.
  • Pokud je vstup integer větší než obsah integeru, bude přetypován na float.
abs(5);     // 5
abs(-3);    // 3
abs(-3.14); // 3.14

Příklad

$abs = abs(-4.2); // $abs = 4.2; (double/float)
$abs2 = abs(5); // $abs2 = 5; (integer)
$abs3 = abs(-5); // $abs3 = 5; (integer)

V komentáři jsou uvedené návratové hodnoty

Další zdroje

PHP.net dokumentace

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi na mail jan@barasek.com a domluvíme si schůzku.

Pomohl Vám tento článek?

TopList counter