PHP funkce abs()

   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0, PHP 5, PHP 7

Absolutní hodnota čísla

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$number mixed není Numerická hodnota pro převod
$cislo = -15.4;
$abs = abs($cislo); // 15.4

Vrátí absolutní hodnotu čísla.

Návratové hodnoty

číslo (int, float, ...)

  • Vrátí absolutní hodnotu čísla (tedy bez znaménka).
  • Pokud je vstup float, vrátí také float.
  • Pokud je vstup integer, vrátí integer.
  • Pokud je vstup integer větší než obsah integeru, bude přetypován na float.
abs(5);     // 5
abs(-3);    // 3
abs(-3.14); // 3.14

Příklad

$abs = abs(-4.2); // $abs = 4.2; (double/float)
$abs2 = abs(5); // $abs2 = 5; (integer)
$abs3 = abs(-5); // $abs3 = 5; (integer)

V komentáři jsou uvedené návratové hodnoty

Další zdroje

PHP.net dokumentace

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce