PHP funkce imagesetinterpolation()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 5.5.0

Set the interpolation method

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$image resource An image resource, returned by one of the image creation functions, such as {@link https://www.php.net/manual/en/function… imagecreatetruecolor()}.
$method int IMG_BILINEAR_FIXED The interpolation method, which can be one of the following:
 • IMG_BELL: Bell filter.
 • IMG_BESSEL: Bessel filter.
 • IMG_BICUBIC: Bicubic interpolation.
 • IMG_BICUBIC_FIXED: Fixed point implementation of the bicubic interpolation.
 • IMG_BILINEAR_FIXED: Fixed point implementation of the bilinear interpolation (default (also on image creation)).
 • IMG_BLACKMAN: Blackman window function.
 • IMG_BOX: Box blur filter.
 • IMG_BSPLINE: Spline interpolation.
 • IMG_CATMULLROM: Cubbic Hermite spline interpolation.
 • IMG_GAUSSIAN: Gaussian function.
 • IMG_GENERALIZED_CUBIC: Generalized cubic spline fractal interpolation.
 • IMG_HERMITE: Hermite interpolation.
 • IMG_HAMMING: Hamming filter.
 • IMG_HANNING: Hanning filter.
 • IMG_MITCHELL: Mitchell filter.
 • IMG_POWER: Power interpolation.
 • IMG_QUADRATIC: Inverse quadratic interpolation.
 • IMG_SINC: Sinc function.
 • IMG_NEAREST_NEIGHBOUR: Nearest neighbour interpolation.
 • IMG_WEIGHTED4: Weighting filter.
 • IMG_TRIANGLE: Triangle interpolation.

Návratové hodnoty

bool

Returns TRUE on success or FALSE on failure.

Další zdroje

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby