PHP funkce getrusage()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek
Dostupnost ve verzích: `PHP 4.0`

Gets the current resource usages

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$who int null If who is 1, getrusage will be called with RUSAGE_CHILDREN.

Návratové hodnoty

array

an associative array containing the data returned from the system call. All entries are accessible by using their documented field names.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce getrusage

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce