PHP funkce getrusage()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Gets the current resource usages

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$who int null If who is 1, getrusage will be called with RUSAGE_CHILDREN.

Návratové hodnoty

array

an associative array containing the data returned from the system call. All entries are accessible by using their documented field names.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.getrusage.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?