PHP funkce getrusage()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Gets the current resource usages

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$who int null If who is 1, getrusage will be called with RUSAGE_CHILDREN.

Návratové hodnoty

array

an associative array containing the data returned from the system call. All entries are accessible by using their documented field names.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.getrusage…

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby