PHP funkce getrusage()

   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Gets the current resource usages

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$who int null If who is 1, getrusage will be called with RUSAGE_CHILDREN.

Návratové hodnoty

array

an associative array containing the data returned from the system call. All entries are accessible by using their documented field names.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.getrusage.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce