PHP funkce dechex()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek
Dostupnost ve verzích: `PHP 4.0`

Decimal to hexadecimal

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$number int není Decimal value to convert

Návratové hodnoty

string

Hexadecimal string representation of number

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce dechex

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce