PHP funkce ceil()

📅   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Round fractions up

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$value float The value to round

Návratové hodnoty

float

value rounded up to the next highest integer. The return value of ceil is still of type float as the value range of float is usually bigger than that of integer.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.ceil.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce