PHP funkce is_callable()

   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0.6

Verify that the contents of a variable can be called as a function

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$name callback|callable Can be either the name of a function stored in a string variable, or an object and the name of a method within the object, like this: array($SomeObject, 'MethodName')
$syntax_only bool null, If set to true the function only verifies that name might be a function or method. It will only reject simple variables that are not strings, or an array that does not have a valid structure to be used as a callback. The valid ones are supposed to have only 2 entries, the first of which is an object or a string, and the second a string.
$callable_name string null Receives the "callable name". In the example below it is "someClass::someMethod". Note, however, that despite the implication that someClass::SomeMethod() is a callable static method, this is not the case.

Návratové hodnoty

bool

true if name is callable, false otherwise.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.is-callable.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce