PHP funkce getimagesizefromstring()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

PHP > 5.4.0
Get the size of an image from a string.

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$imagedata string
$imageinfo array null

Návratové hodnoty

array

|bool Returns an array with 7 elements.
Index 0 and 1 contains respectively the width and the height of the image.
Index 2 is one of the IMAGETYPE_XXX constants indicating the type of the image.
Index 3 is a text string with the correct height="yyy" width="xxx" string
that can be used directly in an IMG tag.
On failure, FALSE is returned.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function…

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby