PHP funkce getimagesizefromstring()

PHP > 5.4.0
Get the size of an image from a string.

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$imagedata string
$imageinfo array null

Návratové hodnoty

array

|bool Returns an array with 7 elements.
Index 0 and 1 contains respectively the width and the height of the image.
Index 2 is one of the IMAGETYPE_XXX constants indicating the type of the image.
Index 3 is a text string with the correct height="yyy" width="xxx" string
that can be used directly in an IMG tag.
On failure, FALSE is returned.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.getimagesizefromstring.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi na mail jan@barasek.com a domluvíme si schůzku.

Pomohl Vám tento článek?

TopList counter