PHP funkce sha1_file()

📅   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0

Calculate the sha1 hash of a file

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$filename string The filename
$raw_output bool null When true, returns the digest in raw binary format with a length of 20.

Návratové hodnoty

string

a string on success, false otherwise.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.sha1-file…

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce