PHP funkce intval()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek
Dostupnost ve verzích: `PHP 5.5.0

/ function boolval($var) {}

/** Get the integer value of a variable, PHP 4.0`

(PHP 5.5.0)
Get the boolean value of a variable

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$var mixed není the scalar value being converted to a boolean.
$base int null The base for the conversion

Návratové hodnoty

  • boolean The boolean value of var.
  • int The integer value of var on success, or 0 on failure. Empty arrays and objects return 0, non-empty arrays and objects return 1.

The maximum value depends on the system. 32 bit systems have a maximum signed integer range of -2147483648 to 2147483647. So for example on such a system, intval('1000000000000') will return 2147483647. The maximum signed integer value for 64 bit systems is 9223372036854775807.

Strings will most likely return 0 although this depends on the leftmost characters of the string. The common rules of integer casting apply.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce intval

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce