PHP funkce natsort()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Sort an array using a "natural order" algorithm

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$array array The input array.

Návratové hodnoty

bool

true on success or false on failure.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.natsort.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?