PHP funkce ezmlm_hash()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek
Dostupnost ve verzích: `PHP 4.0.2`

Calculate the hash value needed by EZMLM

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$addr string není The email address that's being hashed.

Návratové hodnoty

int

The hash value of addr.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce ezmlm-hash

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce