PHP funkce disk_free_space()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.1.0

Returns available space in directory

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$directory string A directory of the filesystem or disk partition.

Návratové hodnoty

float

|bool the number of available bytes as a float or false on failure.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.disk-free…

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby