PHP funkce disk_free_space()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.1.0

Returns available space in directory

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$directory string A directory of the filesystem or disk partition.

Návratové hodnoty

float

|bool the number of available bytes as a float or false on failure.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.disk-free-space.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?