PHP funkce disk_free_space()

📅   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.1.0

Returns available space in directory

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$directory string A directory of the filesystem or disk partition.

Návratové hodnoty

float

|bool the number of available bytes as a float or false on failure.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.disk-free…

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce