PHP funkce stream_get_contents()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 5.0

Reads remainder of a stream into a string

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$handle resource A stream resource (e.g. returned from fopen)
$maxlength int null, The maximum bytes to read. Defaults to -1 (read all the remaining buffer).
$offset int null Seek to the specified offset before reading.

Návratové hodnoty

string

|bool a string or false on failure.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.stream-get…

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby