PHP funkce stream_get_contents()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek
Dostupnost ve verzích: `PHP 5.0`

Reads remainder of a stream into a string

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$handle resource není A stream resource (e.g. returned from fopen)
$maxlength int null, The maximum bytes to read. Defaults to -1 (read all the remaining buffer).
$offset int null Seek to the specified offset before reading.

Návratové hodnoty

string

|bool a string or false on failure.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce stream-get-contents

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce