PHP funkce tan()

📅   11. 09. 2019

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Tangent

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$arg float The argument to process in radians

Návratové hodnoty

float

The tangent of arg

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.tan.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby