PHP funkce tan() - Tangent

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek
Dostupnost ve verzích: `PHP 4.0`

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$arg float není Argument pro zpracování v radiánech

Návratové hodnoty

float

Tečna k arg

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce tan

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce