PHP funkce setlocale()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Set locale information

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$category int

category is a named constant specifying the category of the functions affected by the locale setting:

$locale string If locale is &null; or the empty string "", the locale names will be set from the values of environment variables with the same names as the above categories, or from "LANG".
$_ string null

Návratové hodnoty

string

the new current locale, or false if the locale functionality is not implemented on your platform, the specified locale does not exist or the category name is invalid.

An invalid category name also causes a warning message. Category/locale names can be found in RFC 1766 and ISO 639. Different systems have different naming schemes for locales.

The return value of setlocale depends on the system that PHP is running. It returns exactly what the system setlocale function returns.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.setlocale…

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby