PHP funkce md5()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Calculate the md5 hash of a string

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$str string The string.
$raw_output bool null If the optional raw_output is set to true, then the md5 digest is instead returned in raw binary format with a length of 16.

Návratové hodnoty

string

the hash as a 32-character hexadecimal number.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.md5.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?