PHP funkce md5()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek
Dostupnost ve verzích: `PHP 4.0`

Calculate the md5 hash of a string

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$str string není The string.
$raw_output bool null If the optional raw_output is set to true, then the md5 digest is instead returned in raw binary format with a length of 16.

Návratové hodnoty

string

the hash as a 32-character hexadecimal number.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce md5

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce