PHP funkce min()

   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Find lowest value

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$value1 array|mixed
$value2 mixed null,
$values mixed

Návratové hodnoty

mixed

min returns the numerically lowest of the parameter values.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.min.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce