PHP funkce settype()

📅   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Set the type of a variable

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$var mixed The variable being converted.
$type string Possibles values of type are:

Návratové hodnoty

bool

true on success or false on failure.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.settype.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce