PHP funkce settype()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Set the type of a variable

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$var mixed The variable being converted.
$type string Possibles values of type are:

Návratové hodnoty

bool

true on success or false on failure.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.settype.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?