PHP funkce ob_start()

   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Turn on output buffering

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$output_callback callback null, An optional output_callback function may be specified. This function takes a string as a parameter and should return a string. The function will be called when the output buffer is flushed (sent) or cleaned (with ob_flush, ob_clean or similar function) or when the output buffer is flushed to the browser at the end of the request. When output_callback is called, it will receive the contents of the output buffer as its parameter and is expected to return a new output buffer as a result, which will be sent to the browser. If the output_callback is not a callable function, this function will return false.
$chunk_size int null, If the optional parameter chunk_size is passed, the buffer will be flushed after any output call which causes the buffer's length to equal or exceed chunk_size. Default value 0 means that the function is called only in the end, other special value 1 sets chunk_size to 4096.
$erase bool null If the optional parameter erase is set to false, the buffer will not be deleted until the script finishes. This causes that flushing and cleaning functions would issue a notice and return false if called.

Návratové hodnoty

bool

true on success or false on failure.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.ob-start.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce