PHP funkce fileatime()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Gets last access time of file

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$filename string Path to the file.

Návratové hodnoty

int

|bool the time the file was last accessed, or false on failure. The time is returned as a Unix timestamp.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.fileatime.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi: jan@barasek.com
Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?

TopList counter