PHP funkce setrawcookie()

Dostupnost ve verzích: PHP 5.0

Send a cookie without urlencoding the cookie value

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$name string
$value string null,
$expire int null,
$path string null,
$domain string null,
$secure bool null,
$httponly bool null

Návratové hodnoty

bool

true on success or false on failure.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.setrawcookie.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?