PHP funkce setrawcookie()

   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 5.0

Send a cookie without urlencoding the cookie value

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$name string
$value string null,
$expire int null,
$path string null,
$domain string null,
$secure bool null,
$httponly bool null

Návratové hodnoty

bool

true on success or false on failure.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.setrawcookie.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce