PHP funkce stripslashes()

📅   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Un-quotes a quoted string

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$str string The input string.

Návratové hodnoty

string

a string with backslashes stripped off. (' becomes ' and so on.) Double backslashes (\\) are made into a single backslash (\).

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function…

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce