PHP funkce stream_filter_prepend()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0

Attach a filter to a stream

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$stream resource The target stream.
$filtername string The filter name.
$read_write int null, By default, stream_filter_prepend will attach the filter to the read filter chain if the file was opened for reading (i.e. File Mode: r, and/or +). The filter will also be attached to the write filter chain if the file was opened for writing (i.e. File Mode: w, a, and/or +). STREAM_FILTER_READ, STREAM_FILTER_WRITE, and/or STREAM_FILTER_ALL can also be passed to the read_write parameter to override this behavior. See stream_filter_append for an example of using this parameter.
$params mixed null This filter will be added with the specified params to the beginning of the list and will therefore be called first during stream operations. To add a filter to the end of the list, use stream_filter_append.

Návratové hodnoty

resource

a resource which can be used to refer to this filter instance during a call to stream_filter_remove.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.stream…

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby