PHP funkce syslog()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Generate a system log message

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$priority int priority is a combination of the facility and the level. Possible values are: syslog Priorities (in descending order)
Constant Description
LOG_EMERG system is unusable
LOG_ALERT action must be taken immediately
LOG_CRIT critical conditions
LOG_ERR error conditions
LOG_WARNING warning conditions
LOG_NOTICE normal, but significant, condition
LOG_INFO informational message
LOG_DEBUG debug-level message
$message string The message to send, except that the two characters %m will be replaced by the error message string (strerror) corresponding to the present value of errno.

Návratové hodnoty

bool

true on success or false on failure.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.syslog.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi na mail jan@barasek.com a domluvíme si schůzku.

Pomohl Vám tento článek?

TopList counter