PHP funkce syslog()

📅   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Generate a system log message

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$priority int priority is a combination of the facility and the level. Possible values are: syslog Priorities (in descending order)
Constant Description
LOG_EMERG system is unusable
LOG_ALERT action must be taken immediately
LOG_CRIT critical conditions
LOG_ERR error conditions
LOG_WARNING warning conditions
LOG_NOTICE normal, but significant, condition
LOG_INFO informational message
LOG_DEBUG debug-level message
$message string The message to send, except that the two characters %m will be replaced by the error message string (strerror) corresponding to the present value of errno.

Návratové hodnoty

bool

true on success or false on failure.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.syslog.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce