< zpět na seznam funkcí

PHP funkce imageaffinematrixget()

Dostupnost ve verzích: `PHP 5.5.0 / function imageaffinematrixconcat(array $m1, array $m2) {}

/** Return an image containing the affine tramsformed src image, using an optional clipping area,PHP 5.5.0`

Return an image containing the affine tramsformed src image, using an optional clipping area

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$type int
$options mixed null

Návratové hodnoty

  • resource|bool Return affined image resource on success or FALSE on failure. / function imageaffine($image, $affine, $clip = null) {}

/** Concat two matrices (as in doing many ops in one go)

  • array|bool Array with keys 0 to 5 and float values or FALSE on failure.
  • array|bool Array with keys 0 to 5 and float values or FALSE on failure.

Další zdroje

  • https://www.php.net/manual/en/function.imageaffine.php
  • https://www.php.net/manual/en/function.imagecreatetruecolor.php imagecreatetruecolor()}.

  • https://www.php.net/manual/en/function.imageaffinematrixconcat.php
  • https://www.php.net/manual/en/function.imageaffinematrixget.php

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Za svůj život napsal stovky středních i velkých webů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Potřebuji poradit Chci konzultaci nebo službu Hledám práci

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?