PHP funkce imageaffinematrixget()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: `PHP 5.5.0 / function imageaffinematrixconcat(array $m1, array $m2) {}

/** Return an image containing the affine tramsformed src image, using an optional clipping area, PHP 5.5.0`

Return an image containing the affine tramsformed src image, using an optional clipping area

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$type int
$options mixed null

Návratové hodnoty

  • resource|bool Return affined image resource on success or FALSE on failure. / function imageaffine($image, $affine, $clip = null) {}

/** Concat two matrices (as in doing many ops in one go)

  • array|bool Array with keys 0 to 5 and float values or FALSE on failure.
  • array|bool Array with keys 0 to 5 and float values or FALSE on failure.

Další zdroje

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby