PHP funkce socket_set_timeout()

📅   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

&Alias; stream_set_timeout

Set timeout period on a stream

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$stream resource The target stream.
$seconds int The seconds part of the timeout to be set.
$microseconds int 0 The microseconds part of the timeout to be set.

Návratové hodnoty

bool

true on success or false on failure.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.socket-set…

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce