PHP funkce doubleval()

   06. 07. 2020

(PHP 4.2.0, PHP 5)
doubleval � Alias of floatval() Get float value of a variable &Alias; floatval

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$var mixed

Návratové hodnoty

float

value of the given variable. Empty arrays return 0, non-empty arrays return 1.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.doubleval.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce