PHP funkce strripos()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 5.0

Find position of last occurrence of a case-insensitive string in a string

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$haystack string The string to search in
$needle string Note that the needle may be a string of one or more characters.
$offset int null The offset parameter may be specified to begin searching an arbitrary number of characters into the string.

Návratové hodnoty

int

the numerical position of the last occurrence of needle. Also note that string positions start at 0, and not 1.

If needle is not found, false is returned.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.strripos.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby