PHP funkce strripos()

Dostupnost ve verzích: PHP 5.0

Find position of last occurrence of a case-insensitive string in a string

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$haystack string The string to search in
$needle string Note that the needle may be a string of one or more characters.
$offset int null The offset parameter may be specified to begin searching an arbitrary number of characters into the string.

Návratové hodnoty

int

the numerical position of the last occurrence of needle. Also note that string positions start at 0, and not 1.

If needle is not found, false is returned.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.strripos.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?