PHP funkce touch()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Sets access and modification time of file

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$filename string The name of the file being touched.
$time int null, The touch time. If time is not supplied, the current system time is used.
$atime int null If present, the access time of the given filename is set to the value of atime. Otherwise, it is set to time.

Návratové hodnoty

bool

true on success or false on failure.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.touch.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby