PHP funkce touch()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Sets access and modification time of file

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$filename string The name of the file being touched.
$time int null, The touch time. If time is not supplied, the current system time is used.
$atime int null If present, the access time of the given filename is set to the value of atime. Otherwise, it is set to time.

Návratové hodnoty

bool

true on success or false on failure.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.touch.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?