PHP funkce htmlspecialchars_decode()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 5.1.0

Convert special HTML entities back to characters

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$string string není The string to decode
$quote_style int null The quote style. One of the following constants: quote_style constants
Constant Name Description
ENT_COMPAT Will convert double-quotes and leave single-quotes alone (default)
ENT_QUOTES Will convert both double and single quotes
ENT_NOQUOTES Will leave both double and single quotes unconverted

Návratové hodnoty

string

the decoded string.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce htmlspecialchars-decode

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce