PHP funkce htmlspecialchars_decode()

   11. 09. 2019

Dostupnost ve verzích: PHP 5.1.0

Convert special HTML entities back to characters

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$string string The string to decode
$quote_style int null The quote style. One of the following constants: quote_style constants
Constant Name Description
ENT_COMPAT Will convert double-quotes and leave single-quotes alone (default)
ENT_QUOTES Will convert both double and single quotes
ENT_NOQUOTES Will leave both double and single quotes unconverted

Návratové hodnoty

string

the decoded string.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.htmlspecialchars-decode.php

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Za svůj život napsal stovky středních i velkých webů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Potřebuji poradit Chci konzultaci nebo službu Hledám práci