PHP funkce is_dir()

📅   11. 09. 2019

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Tells whether the filename is a directory

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$filename string Path to the file. If filename is a relative filename, it will be checked relative to the current working directory. If filename is a symbolic or hard link then the link will be resolved and checked.

Návratové hodnoty

bool

true if the filename exists and is a directory, false otherwise.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.is-dir.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce