PHP funkce strspn()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek
Dostupnost ve verzích: `PHP 4.0`

Finds the length of the first segment of a string consisting

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$subject string není The string to examine.
$mask string není The list of allowable characters to include in counted segments.
$start int null, The position in subject to start searching.
$length int null The length of the segment from subject to examine.

Návratové hodnoty

int

the length of the initial segment of str1 which consists entirely of characters in str2.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce strspn

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce