PHP funkce strspn()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Finds the length of the first segment of a string consisting

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$subject string The string to examine.
$mask string The list of allowable characters to include in counted segments.
$start int null, The position in subject to start searching.
$length int null The length of the segment from subject to examine.

Návratové hodnoty

int

the length of the initial segment of str1 which consists entirely of characters in str2.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.strspn.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?