PHP funkce strspn()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Finds the length of the first segment of a string consisting

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$subject string The string to examine.
$mask string The list of allowable characters to include in counted segments.
$start int null, The position in subject to start searching.
$length int null The length of the segment from subject to examine.

Návratové hodnoty

int

the length of the initial segment of str1 which consists entirely of characters in str2.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.strspn.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby