PHP funkce print_r()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Prints human-readable information about a variable

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$expression mixed The expression to be printed.
$return bool null If you would like to capture the output of print_r, use the return parameter. If this parameter is set to true, print_r will return its output, instead of printing it (which it does by default).

Návratové hodnoty

mixed

If given a string, integer or float, the value itself will be printed. If given an array, values will be presented in a format that shows keys and elements. Similar notation is used for objects.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.print-r.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby