PHP funkce print_r()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Prints human-readable information about a variable

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$expression mixed The expression to be printed.
$return bool null If you would like to capture the output of print_r, use the return parameter. If this parameter is set to true, print_r will return its output, instead of printing it (which it does by default).

Návratové hodnoty

mixed

If given a string, integer or float, the value itself will be printed. If given an array, values will be presented in a format that shows keys and elements. Similar notation is used for objects.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.print-r.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi na mail jan@barasek.com a domluvíme si schůzku.

Pomohl Vám tento článek?

TopList counter