PHP funkce headers_sent()

   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Checks if or where headers have been sent

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$file string null, If the optional file and line parameters are set, headers_sent will put the PHP source file name and line number where output started in the file and line variables.
$line int null The line number where the output started.

Návratové hodnoty

bool

headers_sent will return false if no HTTP headers have already been sent or true otherwise.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.headers-sent.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce