PHP funkce is_finite()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek
Dostupnost ve verzích: `PHP 4.2.0`

Finds whether a value is a legal finite number

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$val float není The value to check

Návratové hodnoty

bool

true if val is a legal finite number within the allowed range for a PHP float on this platform, else false.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce is-finite

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce