PHP funkce intdiv()

   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 7.0

Integer division

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$dividend ???
$divisor ???

Návratové hodnoty

int

If divisor is 0, a {@link DivisionByZeroError} exception is thrown. If the dividend is PHP_INT_MIN and the divisor is -1, then an {@link ArithmeticError} exception is thrown.

Další zdroje

  • https://php.net/manual/en/function.intdiv.php
  • DivisionByZeroError} exception is thrown. If the dividend is PHP_INT_MIN and the divisor is -1, then an {@link ArithmeticError} exception is thrown.

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce