PHP funkce intdiv()

Dostupnost ve verzích: PHP 7.0

Integer division

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$dividend ???
$divisor ???

Návratové hodnoty

int

If divisor is 0, a {@link DivisionByZeroError} exception is thrown. If the dividend is PHP_INT_MIN and the divisor is -1, then an {@link ArithmeticError} exception is thrown.

Další zdroje

  • https://php.net/manual/en/function.intdiv.php
  • DivisionByZeroError} exception is thrown. If the dividend is PHP_INT_MIN and the divisor is -1, then an {@link ArithmeticError} exception is thrown.

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?