PHP funkce number_format()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Format a number with grouped thousands

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$number float není The number being formatted.
$decimals int 0 Sets the number of decimal points.
$dec_point string '.'
$thousands_sep string ','

Návratové hodnoty

string

A formatted version of number.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce number-format

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce