PHP funkce number_format()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Format a number with grouped thousands

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$number float The number being formatted.
$decimals int 0 Sets the number of decimal points.
$dec_point string '.'
$thousands_sep string ','

Návratové hodnoty

string

A formatted version of number.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.number-format.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?